Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Obywatele Szwajcarii oraz wszystkich państw należących do UE i EOG mają prawo podjąć w Polsce pracę na takich samych zasadach jak obywatele Polski, czyli bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Należy jednak pamiętać, że pracodawca cudzoziemca w Polsce ma obowiązek:

  1. podpisać z cudzoziemcem umowę (o pracę lub cywilnoprawną) najpóźniej pierwszego dnia wykonywania przez niego pracy w Polsce;
  2. odprowadzać składki i zaliczki na podatek dochodowy;
  3. zgłosić pracownika do ZUS, w przypadku zawarcia z cudzoziemcem:
  • umowy o pracę – w przeciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy, lub
  • umowy zlecenia – w przeciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

 

Infolinia: 22 490 20 44