Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Chcę zatrudnić cudzoziemca w Polsce

 

Aplikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Wyłączna odpowiedzialność za zawartość niniejszej aplikacji spoczywa na jej autorach, zaś Komisja Europejska i Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. 

Stan prawny na 20 maja 2015 r.

Aplikacja nie zawiera zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Aktualizacja aplikacji następi wkrótce.

Infolinia: 22 490 20 44